3D-dokumentation av gipsavgjutningar i Historiska museets magasin

Fotot visar #D-skanning av en gipsavgjutning av en hällristning. Skannern lyser blått på gipset, i förgrunden syns en dataskärm med 3D-modellen.

Skanning av gipsavgjutning från Vingen, Norge.

Idag påbörjades dokumentationen av de cirka 90 gipsavgjutningar som finns i Statens Historiska museums magasin i Tumba. Avgjutningarna gjordes på kända hällristningar i Sverige och Norge, så som Brastad, Tanum, Himmelstalund, Ekenberg, Nämforsen i Sverige och Vingen och Bogge i Norge. Vissa av gipsavgjutningarna är över 100 år gamla och kan förhoppningsvis ge oss viktig information om hur hällristningens tillstånd förändrats över tid.

Fotot visar tvåpersoner som skannar gipsavgjutningar som ligger på lastpallar i en magasinkorridor.
Skanning av gipsavgjutningar i Historiska museets magasin. Avgjutningen i förgrunden är från Kiviksgraven.
Fotot visar en person som skannar avgjutningar som ligger på en lastpall, den handhållna skannern lyser med blått sken.
Vissa av avgjutningarna är gjorda i cement, dessa två är från Brastad i Bohuslän.

Gipsavgjutningarna har 3D-dokumenterats med hög upplösning, nu ska de verkliga hällristningarna skannas på samma sätt och sedan jämförs de båda 3D-modellerna i programvaran PolyWorks. I programmet undersöks eventuell materialförlust och hur hällristningen förändrats över åren. I vissa fall är gipsavgjutningarna den enda dokumentationen som finns kvar efter att hällristningarna förstörts eller permanent lagts under vatten, som till exempel vid Nämforsen i Ångermanland.

Vi har också sett att det är hög tid att föreviga dessa gipsavgjutningar digitalt, många är trasiga och har sprickor. Imorgon fortsätter arbetet med 3D-dokumentationen av gipsavgjutningarna och kommer att pågå till torsdag, då har förhoppningsvis stora delar av avgjutningarna dokumenterats.

Foto på en gipsavgjutning med sprocka.
Många av avgjutningarna har spruckit eller skavts.