Bakgrund

Redan 1993 påbörjades ett gränsöverskridande samarbete mellan Östfold fylke och dåvarande Göteborgs och Bohus län. Arbetet formaliserades senare i Interreg-projektet ”Hällristningar i Gränsbygd”, som pågick åren 1997–2000. Projektet resulterade i en mängd nya forskningsrön gällande nedbrytning av granit. Det togs även fram nya standarder vad gäller skadekartering och dokumentering av hällristningar. Sedan dess har Sverige och Norge kommit olika långt vad gäller forskning, vård och förvaltning av hällristningar och annan bergkonst.

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet har varit att skapa en organisation för framtida samarbete där de förvaltande myndigheterna i Sverige och Norge lär av varandras erfarenheter. Projektmålen är:

 1. Ett permanent organiserat gränsöverskridande samarbete om visualisering, bevarande och vård av hällristningar.
  • Delprojekt: Vid avslutat projekt finns samlad kunskap om de senaste 30 årens forskning om hur man bäst bevarar och vårdar hällristningar. Dessa ska omsättas i praktisk förvaltning för bevarande av hällristningar.
  • Läs mer på sidan: Bevarande och vård av hällristningar – Best practice
 2. Gemensamma rutiner och arbetssätt för dokumentation, vård och synliggörande av hällristningar.
  • Delprojekt: Vid avslutat projekt finns en utvärdering av olika metoder att tillgängliggöra hällristningar med utan att använda skadliga metoder.
  • Läs mer på sidan: Visualisering av omålade hällristningar
 3. Gemensam standardiserad 3D-dokumentationsmetod.

Bild bestående av fyra små bilder som visar täckning, skanning, etanolsprejning och belysning av hällristningar.

Agenda 2030 och Världsarvsstrategin

Allt arbete i projektet SAMHELL genomförs i enlighet med den nya nationella Världsarvsstrategin, och i förlängningen även Agenda 2030 och det globala målet 11.4 ”Skydda världens natur- och kulturarv”. 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.