Bakgrund

Redan 1993 påbörjades ett gränsöverskridande samarbete mellan Östfold fylke och dåvarande Göteborgs och Bohus län. Arbetet formaliserades senare i Interreg-projektet ”Hällristningar i Gränsbygd”, som pågick åren 1997–2000. Projektet resulterade i en mängd nya forskningsrön gällande nedbrytning av granit. Det togs även fram nya standarder vad gäller skadekartering och dokumentering av hällristningar. Sedan dess har Sverige och Norge kommit olika långt vad gäller forskning, vård och förvaltning av hällristningar och annan bergkonst.


Syfte

Syftet med projektet Samhell är att båda länderna ska få möjlighet att ta del av varandras erfarenheter och kunna avancera snabbare mot gemensamma mål. En annan viktig del är också att sammanfatta erfarenheterna från tidigare projekt beträffande konservering och nedbrytningsprocesser av hällristningar och bergarter och omsätta dem i praktisk förvaltning.

Samarbetet ska resultera i gemensamma riktlinjer och arbetssätt för dokumentation, vård, förvaltning och synliggörande av hällristningar.

Bild bestående av fyra små bilder som visar täckning, skanning, etanolsprejning och belysning av hällristningar.

Delprojekt

Projektets mål utgår från nedanstående delprojekt:

Delprojekt 1 – Bevarande och vård av hällristningar – Best practice

Delmål 1 nås genom studier och sammanfattning av de senaste 30 årens forskningsrön beträffande nedbrytningen av hällristningar. Dessa ska omsättas i praktisk förvaltning för bevarande av hällristningar.

Delprojekt 2 – Visualisering av omålade hällristningar

Delmål 2 nås genom att utvärdera olika metoder för att tillgängliggöra hällristningar utan att använda skadliga metoder.

Delprojekt 3 – Utveckling av modern och mätbar 3D teknik vid skadedokumentation och dokumentation av hällristningar

Delmål 3 nås genom att jämföra 3D-skanning med tidigare traditionell dokumentation, utvärdera och ta fram användbara mjukvaror för 3D-visualisering och för analys av vittring.

 

Agenda 2030 och Världsarvsstrategin

Allt arbete i projektet SAMHELL genomförs i enlighet med den nya nationella Världsarvsstrategin, och i förlängningen även Agenda 2030 och det globala målet 11.4 ”Skydda världens natur- och kulturarv”. 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.