Bevarande och vård av hällristningar

En viktig del i SAMHELL är att sammanfatta erfarenheter från tidigare projekt beträffande konservering och nedbrytningsprocesser av hällristningar och bergarter.

Nedbrytningsprocessen är komplex och innefattar kemisk, biologisk och fysikalisk vittring, exempelvis i form av frostsprängning och biologisk påväxt. Vittringsproblematiken har bearbetats i hällristningsprojekt i Sverige och Norge sedan slutet av 1980-talet. Ett av de billigaste och enklaste sätten att förebygga eller att minska hastigheten av nedbrytningsprocesser är att permanent eller säsongsvis täcka hällristningarna, samt att skonsamt avlägsna biologisk påväxt genom att behandla hällarna med etanol. Etanolen gör att påväxten dör, den faller sedan bort av sig själv (vilket kan ta ca 3-5 år). På så sätt undviks borstning av hällarna, vilket nöter ned stenytan.

Fotot visar en person som sprayar etanol på en berghäll. Området framför hällen är gräsbevuxet, där står en dunk och en gräsklippare. Ovanför hällen är det skog.
Foto från Ramberg i Moss kommun, 2019. Skötsel av en häll i form av etanolbehandling. Foto: A. L. Teigen, Viken fylkeskommune.

Tidigare forskningsresultat ska omsättas i praktisk förvaltning där även en handbok tas fram som stöd. Handboken ska inkludera:

  • Vittringsproblematiken i Norge och Sverige – en kort tillbakablick
  • Nya forskningsrön som framkommit de senaste 30 åren
  • Lagstiftning och ansvariga myndigheter i Sverige och Norge
  • Iordningställande (tillgängliggörande)
  • Vård
  • Övervakning och tillsyn – tillämpning av skötselplan
Foto är taget uppifrån och visar två personer som arbetar på en häll med ristningar. En u-formad ramp omger sidorna och nedre delen av hällen. I övre vänstra hörnet står en informationsskylt.
Foto från Begby Gullskår i Fredrikstad kommun, 2019. Foto: A. L. Teigen, Viken fylkeskommune.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.