Vägen vidare - stärkt samarbetet mellan de nordiska länderna

Under arbetet med Samhell blev det tydligt att de nordiska länderna stod inför samma utmaningar vad gäller digital dokumentation, visualisering, förmedling och förvaltning av bergkonst samt att länderna har mycket att lära av varandra.

Foto på människor i en föreläsningssal.
I juni 2022 hölls en workshop om 3D-dokumentation av bergkonst i Alta. Skanningen föregicks av flera föredrag om hällristningar och 3D-teknik, här syns några av deltagarna på Verdensarvsenter for Bergkunst - Alta museum .

I slutet av projektet påbörjades därför arbetet med att bygga upp ett skandinaviskt nätverk för institutioner som arbetar med visualisering, förvaltning och förmedling av bergkonst. Första informationsträffen hölls digitalt den 22 november 2023. En konferens är planerad i september 2024 som kommer hållas i Tanums världsarv.

Bild på framsidan av ett infoblad.