3D-skanning av Tjärbystenen

Fotot visar en sten som skannas med handhållen laserskanner, skannern lyser med ett blått sken på stenen.

Det är bråda dagar för Samhell-projektet nu när pandemirestriktioner har tagit bort! Mycket av den 3D-dokumentation av hällristningsstenar och gipsavgjutningar på museer som lagts på is under pandemin ska nu utföras innan projektslutet i september. Förra vecka gick resan till Hallands kulturhistoriska museum i Varbergs fästning där en mindre hällristningssten är utställd. Stenen kallas för Tjärbystenen efter fyndorten som är belägen i södra delen av Grimeton socken, Varbergs kommun i Halland.

Fotot visar en sten med ristningar.
Tjärbystenen med ett inristat skepp och ett solkors.

Stenen påträffades i en förstörd bronsålderhög år 1873 där den låg i toppen av högens kärnröse. Den klotformiga gnejstenen är strandsvallad och har en diameter på cirka 30–40 centimeter. På stenen finns ett inristat skepp och över detta ett solkors. Precis som delar av Villfarastenens ristningar tycks Tjärbystenens skepp och solkors vara inristade med ett bronsverktyg. År 1932 utfördes en arkeologisk undersökning av den trasiga bronsåldershögen vid Tjärby av arkeologen fil. Lic. Egil Lönnberg som påträffades brända ben. Ytterligare en hällristning på en lös sten 3D-dokumenterades på museet, den så kallades Källsjöstenen som påträffats vid Källsjö kyrka i socknen med samma namn i nordöstra delen av Falkenbergs kommun.