Gir hundrevis av helleristningar i Nordfjord til Universitetet i Bergen

Foto på området Vingen med fjäll och klippor intill en fjord.

Helleristningsområdet Vingen. Foto: UiB/VirtuelleVingen.no

Artikkel fra NRK Vestland, publisert nov. 2020:

”Signe Hanson og mannen Helge Henriksen bestemte seg for å gi sitt bidrag til å bevara bergkunsten. Området med fleire hundre helleristingar arva dei etter fjellpioneren Kristian Bing. No gir dei eigedommen på over 300 dekar (30 hektar) i Vingen i gåve til Universitetet i Bergen.

Hanson og mannen meiner UiB er den institusjon som best kan ta vare på denne eigedommen for framtida. Grunngjevinga deira er det store engasjement Universitetsmuseet har vist i området gjennom mange år.”

Les mer på NRK Vestland.