Kunskapslyft om bergets uppbyggnad och nedvittring

Fotot visar person som står vid en häll med ristningar.

Geologen Linus Brander från RISE vid en av de högst liggande hällarna i världsarvet Tanum (65 meter över havet), L1967:2639 i Björneröd.

SAMHELL-projektet påbörjar nu ett samarbete med geologen Linus Brander från RISE (Research lnstitutes of Sweden). Samarbetet ska mynna ut i kunskapsöverföring om bergarten granit, dess uppbyggnader och vittringsbenägenhet. Målet med utbildningen är  att projektmedlemmarna i Samhell ska få en bättre förståelsen för de ytter faktorer som påverka graniten och hällristningarna.