Belysning av hällristningar

Fotot visar en person som sitter framför en elskåp och arbetar med installation av LED-belysning, i bakgrunden syns en solcellspanel.

Snart står den första anläggningen klar för att visa omålade hällristningar med hjälp av LED-belysning. På bilden ses Peter Borg från PBO arbeta med installationen.

Under sensommaren år 2019 påbörjade länsstyrelsen att installera släpljusbelysning av hällristningar i Tanum. Anläggningen består av LED-ljusarmaturer kopplade till en solcellspanel med tillhörande batterier.

Den första hällristningen som kommer att belysas är fornlämning L1967:3722, den ingår i en vandringsled vid Skreddö. Ristningen består av skålgropar inristade på en altarliknande avsats under ett klippöverhäng. Anläggningen kommer att stå färdig under sensommaren 2020.

Innan flera släpljusanläggningar byggs vid större hällristningar ska den första mindre anläggningen utvärderas. En större anläggning kommer att byggas vid Fossum under hösten 2020.