Täckning av hällristningar i Tanum

Fotot visar fyra personer vid en häll som är täckt med presenning, på den ligger sandsäckar.

Nu börjar länsstyrelsen säsongsarbetet med att täcka hällristningar i Tanums världsarv. Arbetet utförs tillsammans med Tanums kommun och pågår till mitten av november. I år (2020) omfattas fler ristningar än tidigare och delar av arbetet kommer ingå i SAMHELL:s delprojekt Best Practice.

Totalt ska 16 hällristningslokaler täckas över vintern för att skydda dem mot vägsalt, biologisk påväxt och frostsprängningar. Hällarna rengörs och etanolbehandlas först, därefter täcks de med presenning. Sandsäckar läggs i kanten av ristningen för att vatten ska ledas bort. Då förhindras vatten att ta sig in i bergssprickor där det kan expandera och orsaka frostsprängning vid kallt väder.

Vissa av hällristningarna kommer täckas med andra material, som ullfilt och gortex, för att hålla så stabil temperatur som möjligt. Klimatloggar kommer att användas för att bevaka klimatförhållandet under täckningen.

Bilderna visar täckning av några av de ristningar som finns i Fossum.

Fotot visar en täckt sluttande hällristningslokal. Hällen är täckt med presenning, på den ligger sandsäckar. Nedanför hällen syns ett trädäck med en skylt. I en trapp till vänster om hällen står fyra personer ur arbetslaget.
Fotot visar en täckt hällristningslokal. Hällen är täckt med presenning, på den ligger sandsäckar. Till vänster finns en träramp med räcke.