Tilrettelegging av bergkunsten i Vangdal

Fotot visar en häll på en brant klippa ovanifrån, fyra personer arbetar på hällen, i bakgrunden syns tallskog.

Dronebilde fra Vangdal, Hardanger Vestland, Norge. Nye tilretteleggingstiltak med kunstig lyssetting.

Det arbeides med å etablere en helt ny tilrettelegging av bergkunsten som er planlagt åpnet oktober 2020. Dette innebærer ny tilførselsvei, ny publikumsrampe og kunstig lysetting av fangststeinalderens bergkunstmotivene, som et alternativ til oppmaling.