Virtuelle Vingen

Bilden visar ett websidan Virtuelle Vingen. Den består av sex stycken tematiska bilder.

Vingen i Bremanger, Vestland, Norge er en av Europas største konsentrasjoner av helleristninger fra eldre steinalder. Omfattende hærverk på 1980- og 1990-tallet har medført at det er ferdselsrestriksjoner for området. I tillegg er Vingen beliggende i et fra natures side dramatisk område som gjør lokaliteten vanskelig tilgjengelig. Prosjektet Virtuelle Vingen åpner for alternative besøk av lokaliteten gjennom digitale og interaktive løsninger.   

Fotot visar en hällristningslokalitet med flera ristningar. På hällen finns target-points som är små, runda, vita klistermärken placerade med några centimeters mellanrum.

Forberedelse til skanning av lokaliteten Hardbakken Sør, Vingen, Vestland, Norge. Det ene bildet viser lokaliteten med target-points som en forberedelse til skanning. Det andre bildet viser resultatet av skanningen. Foto : T. Lødøen

Bilden visar resultatet av en 3D-skanning av en hällristningslokal med flera ristningar. Skanningen visas i blått med skuggor så ristningarna syns.