Visualisering med LED-ljus

Fotot visar en häll med ristningar som belysts från sidan i skymningen. Ovanför ristningarna växer träd och till höger skymtas ett fält. Framför hällen finns en träramp.

Ljussättning av ristningar i Solberg, Sarpsborg kommun. Foto: A. Kjersheim, Riksantikvaren.

Den nya energisnåla LED-tekniken, i kombination med solcellspaneler, ger möjlighet att belysa och visualisera de omålade hällristningarna på eftermiddagen och kvällen.

I delprojektet, Visualisering av omålade hällristningar, ska arbetet med tekniken vidareutvecklas. Praxis ska tas fram för hur LED-belysning och solcellspaneler, eller annan tillgänglig fastnäts-elektricitet, används i Norge och Sverige. Förhoppningsvis kommer resultatet att öppna upp för ett helt nytt sätt att förmedla hällristningar.

Fotot visar en häll med flera skeppsristningar som är belyst med blåaktigt LED-ljus.