Projektarbete och Covid-19

Logotyp för SAMHELL

På grund av de restriktioner som Covid-19 fört med sig har arbetssättet i projektet SAMHELL förändrats. En stor del i projektet bestod av att deltagarna träffades i fält och den omgivning där hällristningarna finns, men så länge pandemin pågår försvåras det gränsöverskridande samarbetet. Online-möten var även tidigare centrala för projektet men har fått en ännu […]