Projektarbete och Covid-19

Logotyp för SAMHELL

På grund av de restriktioner som Covid-19 fört med sig har arbetssättet i projektet SAMHELL förändrats.

En stor del i projektet bestod av att deltagarna träffades i fält och den omgivning där hällristningarna finns, men så länge pandemin pågår försvåras det gränsöverskridande samarbetet.

Online-möten var även tidigare centrala för projektet men har fått en ännu större roll i det fortsatta arbetet. I början av 2021 planeras flera webinarier med olika teman, exempelvis arbetet med AR-appen och visualisering. Webinarierna kommer läggas upp på SAMHELL-websidan.