SAMHELL och Göteborgs Universitet 3D-skannar gipsavgjutningar från 1930-talet

Fotot visar en person som 3D-skannar en gipsavgjutning av hällristningar. Två personer står i bakgrunden.

Kristofer Axelsson från MLT AB skannar gipsavgjutning, på fotot syns även Johan Ling och Christian Horn från Göteborgs Universitet. Mellan åren 1936 och 1937 var den självlärde holländske historikern Herman Wirth på flera platser i Norden för att dokumentera hällristningar. Wirth gav år 1928 ut verket Aufgang der Menschheit som är en märklig historia om ett urariskt  folkslag som […]