SAMHELL och Göteborgs Universitet 3D-skannar gipsavgjutningar från 1930-talet

Fotot visar en person som 3D-skannar en gipsavgjutning av hällristningar. Två personer står i bakgrunden.

Kristofer Axelsson från MLT AB skannar gipsavgjutning, på fotot syns även Johan Ling och Christian Horn från Göteborgs Universitet.

Mellan åren 1936 och 1937 var den självlärde holländske historikern Herman Wirth på flera platser i Norden för att dokumentera hällristningar. Wirth gav år 1928 ut verket Aufgang der Menschheit som är en märklig historia om ett urariskt  folkslag som levde på ön Atlantis. Han menade att när ön sjönk ner i havet flydde folket till Norden. Genom att kartlägga deras kultur, bland annat hällristningar, ville Wirth pånyttföda den nordiska rasen med tillhörande religion. 

Herman Wirths teorier vann gehör hos förgrundsgestalterna  inom nazismen, Heinrich Himmler och Walter Darré. Tillsammans grundade de SS-Ahnenerbe som var en  nationalsocialistisk forskningsstiftelse vars främsta uppgift var att antropologiskt och kulturellt forska på de germanska folkens ursprung. 

Wirths dokumenterade hällristningarna genom att gjuta av dem i gips. Det gör att vi idag har en frusen tredimensionell bild över hur  ristningarna såg ut för nästan hundra år sedan. Genom att dokumentera de äldre avgjutningarna med noggrann 3D-teknik och sedan jämföra dem med 3D-data över samma hällristning idag kan vi förhoppningsvis se hur mycket hällristningen har vittrat. Avgjutningarna ägs idag av Svenskt Hällristnings och forskningsarkiv (SHFA).

Fotot visa en person som 3D-skannar en gipsavgjutning av hällristningar.