Nyfynd under vindfällen

Fotot visar nedblåsta träd som dragit med sig markskiktet och blottlagt berget under.

På fotot syns det ena vindfället där hällristningar hittades. Hällristningarna i Sverige och Norge står inför nya utmaningar i och med klimatförändringarna. Vi vet idag att den biologiska påväxten på hällarna kommer att öka i och med fuktigare vintrar, och att stora temperaturskillnader under ett dygn kommer att påverka ristningarna negativt. En klimatförändring som inte […]