Workshop i Viken

Fotot visar en häll, på hällen projiceras ljusristningar ovanpå de riktiga ristningarna.

Kyndil AS visar ljussättning med gobo på en häll i Sarpsborg. Mellan den 27-28 april höll Samhell-projektet en workshop i Viken som avhandlade skötsel av hällristningar och ett stärkt samarbete över den svenska-norska gränsen. Arkeologer från Vikens fylkeskommun och deltagare i projektet Samhell möttes upp i Sarpsborg i Norge. På programmet stod skötsel av hällristningar, […]