Workshop i Viken

Fotot visar en häll, på hällen projiceras ljusristningar ovanpå de riktiga ristningarna.

Kyndil AS visar ljussättning med gobo på en häll i Sarpsborg.

Mellan den 27-28 april höll Samhell-projektet en workshop i Viken som avhandlade skötsel av hällristningar och ett stärkt samarbete över den svenska-norska gränsen.

Arkeologer från Vikens fylkeskommun och deltagare i projektet Samhell möttes upp i Sarpsborg i Norge. På programmet stod skötsel av hällristningar, geologi och vittring, förevisning av gobo-belysning och ett fortsatt samarbete mellan Sverige och Norge vad gäller hällristningar. Första dagen hölls olika föreläsningar rörande skötsel av hällristningar i de båda länderna och vilka utmaningar vi gemensamt står inför. Företaget Kyndill AS visade hur gobo-tekniken kan användas vid visualisering av hällristningar som inte är imålade. Gobo innebär att en utstansad plåt sätts framför en spotlight vilken projicerar ett mönster, i detta fall projiceras ljusristningar på de riktiga hällristningarna.

Den andra workshopdagen tillbringades ute i fält i området kring Sarpsborg för att konkret se och diskutera olika problem och utmaningar med skötsel av hällristningar. Bland annat besöktes hällristningar belägna mitt i ett bebyggt område norr om Fredrikstad, hällristningarna vid Hafslund öster om Sarpsborg och den belysta hällristningen vid Solberg söder om Sarpsborg. Vid nästa träff kommer arkeologerna från Vikens fylkeskommun ner till Tanum för att fortsätta diskussion om skötsel av hällristningar samt tillvägagångssätt för att förstärka samarbetet mellan Västra Götalands Län och Viken.

Foto på häll med ristningar i jordbruksmark, fem personer tittar på ristningarna..
Besök vid en av ristningslokalerna i Hafslund.
Fotot visar en häll med ristningar.
Några av ristningarna vid Solberg, till vänster syns armaturen med snedbelysningen. Hällen är även belyst underifrån.
Fotot visar en igenväxt häll på en åker, runt hällen står sju personer.
Besök vid en utsatt ristningslokal mitt i en åker nära Solberg.