Vad är 3D-teknik?

På fotot syns en person som skannar ristningar, skannern är kopplad till en dator på hällen.

3D står för tredimensionell och innefattar längd, bredd och djup i rumsperspektivet. För att kunna skapa en digital tredimensionell kopia av ett föremål krävs en teknik för insamlande av digitaldata. De två vanligaste teknikerna är digital fotogrammetri och 3D-skanner. Vid digital fotogrammetri används en digitalkamera som förflyttas runt ett objekt. Bilderna tas i ett specifikt mönster […]