Utveckling av app för visualisering

Fotot visar en person på huk framför en laptop, i förgrunden syns en berghäll.

Samarbetet mellan Samhell och RISE har tagit fart! På bilden ses Jacob Michelsen från RISE testa hur olika AR tekniker fungerar på hällristningen Balken vid Fossum i Tanums världsarv.

Under våren 2020 undertecknade Samhell-projektet ett samarbetsavtal med det svenska forskningsinstitutet RISE (Research lnstitutes of Sweden). Tillsammans ska vi ta reda på vilken teknik vad gäller AR (Augmented Reality) som kan användas för att visa upp omålade hällristningar för allmänheten. Arbetet har redan påbörjats och de första resultaten visar att det finns en god möjlighet att lyckas med delprojektet.