Test av landskapsskanner

På fotot syns Kristofer Axelsson från MLT AB. Han håller i en pekplatta, till vänster står en landskapsskanner på ett stativ. I bakgrunden syns en berghäll med målade ristningar.

Delprojekt 3 i Samhell handlar om Utveckling av modern och mätbar 3D-teknik vid skadedokumentation och dokumentation av hällristningar. På bilden ses Kristofer Axelsson från MLT AB som är på besök i Tanum för att testa en ny Lidar/long range scanner, från det tyska företaget Zoller + Fröhlich.

Utveckling av app för visualisering

På fotot syns Jacob Michelsen från RISE. Han sitter på huk framför en laptop. I förgrunden syns en berghäll med omålade ristningar.

Samarbetet mellan Samhell och RISE har tagit fart! På bilden ses Jacob Michelsen från RISE testa hur olika AR tekniker fungerar på hällristningen Balken vid Fossum i Tanums världsarv.