Test av landskapsskanner

Fotot visar en person som håller i en pekplatta, till vänster står en landskapsskanner på ett stativ. I bakgrunden syns en berghäll.

Delprojekt 3 i Samhell handlar om Utveckling av modern och mätbar 3D-teknik vid skadedokumentation och dokumentation av hällristningar. På bilden ses Kristofer Axelsson från MLT AB som är på besök i Tanum för att testa en ny Lidar/long range scanner, från det tyska företaget Zoller + Fröhlich.

Utveckling av app för visualisering

Fotot visar en person på huk framför en laptop, i förgrunden syns en berghäll.

Samarbetet mellan Samhell och RISE har tagit fart! På bilden ses Jacob Michelsen från RISE testa hur olika AR tekniker fungerar på hällristningen Balken vid Fossum i Tanums världsarv.