Test av landskapsskanner

Fotot visar en person som håller i en pekplatta, till vänster står en landskapsskanner på ett stativ. I bakgrunden syns en berghäll.

Delprojekt 3 i Samhell handlar om Utveckling av modern och mätbar 3D-teknik vid skadedokumentation och dokumentation av hällristningar. På bilden ses Kristofer Axelsson från MLT AB som är på besök i Tanum för att testa en ny Lidar/long range scanner, från det tyska företaget Zoller + Fröhlich.

Projektet använder sig av olika handhållna laserskannrar med möjligheter att inhämta data med mycket hög upplösning. I maj 2020 kom företaget Maskin och Laserteknik AB upp till Tanums världsarv för att testa en ny landskapsskanner, som ska användas på större hällristningspaneler. Testet gav mycket bra resultat, men inte lika noggrant och högupplöst som med de handhållna skannrarna som används i projektet idag. Bilden nedan visar en 3D-modell av hällristningslokalen vid Litsleby, framtagen med hjälp av landskapsskannern.

Bilden visar en grå 3D-modell av en berghäll men flera ristningar, bland annat en större figur som håller i ett spjut.