Visualisering med datorer, smartphones och surfplattor

Bilden visar en berghäll med ristningar. I förgrunden syns en hand med en smartphone.

Augmented reality

Förstärkt verklighet, eller den mer kända engelska benämningen AR – augmented reality, är en informationsteknik som kombinerar människans sinnesintryck med datorgenererade intryck i realtid. Den verkliga yttervärlden så som vi ser och upplever den, kompletteras med virtuella inslag medan vi går och står på en specifik plats. För att göra detta möjligt krävs specifik utrustning, så som en smart mobil med kamera.

Annotated reality

Som komplement används också annoterad verklighet (på engelska, annotated reality). Den förser användarna med kompletterande information om den faktiska omgivningen. Tekniken kräver tillgång till någon form av dator, t.ex. en smart mobil, som uppfattar och känner igen det som finns i omgivningen, samt hörlurar eller interaktiva glasögon. Teknikerna gör det inte bara möjligt att se de omålade hällristningarna utan de kan också ge en bild av hur de förhistoriska omgivningarna såg ut när ristningarna skapades.

Virtual reality

En annan snabbt växande informationsteknik inom kultursektorn är VR – virtual reality. Tekniken tillåter simulering av både verkliga och påhittade miljöer och kan upplevas med hjälp av exempelvis VR-glasögon.

Universitetet i Bergen och Riksantikvaren arbetar med att göra hällristningsfältet Vingen tillgängligt virtuellt, genom projektet Virtuelle Vingen. Tekniken skulle också kunna användas vid det svenska hällristningskomplexet Nämforsen i Sollefteå kommun, framförallt när det gäller de svårtillgängliga öarna som ligger ute i forsen.