Test av landskapsskanner

Fotot visar en person som håller i en pekplatta, till vänster står en landskapsskanner på ett stativ. I bakgrunden syns en berghäll.

Delprojekt 3 i Samhell handlar om Utveckling av modern och mätbar 3D-teknik vid skadedokumentation och dokumentation av hällristningar. På bilden ses Kristofer Axelsson från MLT AB som är på besök i Tanum för att testa en ny Lidar/long range scanner, från det tyska företaget Zoller + Fröhlich.

Belysning av hällristningar

Fotot visar en person som sitter framför en elskåp och arbetar med installation av LED-belysning, i bakgrunden syns en solcellspanel.

Snart står den första anläggningen klar för att visa omålade hällristningar med hjälp av LED-belysning. På bilden ses Peter Borg från PBO arbeta med installationen.