Workshop om 3D-skanning i Alta

Fotot visar midnattssol över en fjord i fjällmiljö, i förgrunden finns kala hällar och småtallar.

Midnattssol över Altafjorden och hällristningarna i Hjemmeluft som tillhör världsarvet i Alta. Den 13–16 juni höll projektet Samhell en workshop i Alta i Nordnorge om uppföljning och dokumentation av hällristningar med 3D-teknik. Workshopen startade måndagen den 13 juni med en kvällsexkursion till Bergheim och dagen därpå hölls en rad spännande föredrag om hällristningar och 3D-teknik […]

3D-dokumentation av gipsavgjutningar i Historiska museets magasin

Fotot visar #D-skanning av en gipsavgjutning av en hällristning. Skannern lyser blått på gipset, i förgrunden syns en dataskärm med 3D-modellen.

Skanning av gipsavgjutning från Vingen, Norge. Idag påbörjades dokumentationen av de cirka 90 gipsavgjutningar som finns i Statens Historiska museums magasin i Tumba. Avgjutningarna gjordes på kända hällristningar i Sverige och Norge, så som Brastad, Tanum, Himmelstalund, Ekenberg, Nämforsen i Sverige och Vingen och Bogge i Norge. Vissa av gipsavgjutningarna är över 100 år gamla och […]

3D-dokumentation från 1800-talet ger värdefull information för framtiden

Cementavgjutning av hällristningar i en träram.

Cementavgjutning av Herrestad 58:3 på Bohusläns museum. Att dokumentera hällristningar i tre dimensioner är inget nytt inom hällristningsforskningen, det gjordes redan i slutet av 1800-talet i form av gips- och cementavgjutningar. Dessa avgjutningar ligger idag på olika museer i Norge och Sverige och är ofta illa omtyckta då de är otympliga, tunga och ömtåliga att hantera. […]