Imålning av hällristningar – omtvistad metod​

Foto på en berghäll med rödmålade hällristningar.

Hällristningarna på Aspeberget i Tanums världsarv är ifyllda med röd färg. Foto: L. Ragnarsson. Att fylla i hällristningar med färg har länge varit den vanligaste visualiseringsmetoden i Skandinavien, men den har också varit omdebatterad. Internationellt omnämns metoden till och med som “professional rock art vandalism“. Sedan slutet av 1930-talet har hällristningsforskningen och fornvården i Skandinavien delats i […]

Virtuelle Vingen

Bilden visar ett websidan Virtuelle Vingen. Den består av sex stycken tematiska bilder.

Vingen i Bremanger, Vestland, Norge er en av Europas største konsentrasjoner av helleristninger fra eldre steinalder. Omfattende hærverk på 1980- og 1990-tallet har medført at det er ferdselsrestriksjoner for området. I tillegg er Vingen beliggende i et fra natures side dramatisk område som gjør lokaliteten vanskelig tilgjengelig. Prosjektet Virtuelle Vingen åpner for alternative besøk av […]

Visualisering med LED-ljus

Fotot visar en häll med ristningar som belysts från sidan i skymningen. Ovanför ristningarna växer träd och till höger skymtas ett fält. Framför hällen finns en träramp.

Ljussättning av ristningar i Solberg, Sarpsborg kommun. Foto: A. Kjersheim, Riksantikvaren. Den nya energisnåla LED-tekniken, i kombination med solcellspaneler, ger möjlighet att belysa och visualisera de omålade hällristningarna på eftermiddagen och kvällen. I delprojektet, Visualisering av omålade hällristningar, ska arbetet med tekniken vidareutvecklas. Praxis ska tas fram för hur LED-belysning och solcellspaneler, eller annan tillgänglig […]

Visualisering med datorer, smartphones och surfplattor

Bilden visar en berghäll med ristningar. I förgrunden syns en hand med en smartphone.

Augmented reality Förstärkt verklighet, eller den mer kända engelska benämningen AR – augmented reality, är en informationsteknik som kombinerar människans sinnesintryck med datorgenererade intryck i realtid. Den verkliga yttervärlden så som vi ser och upplever den, kompletteras med virtuella inslag medan vi går och står på en specifik plats. För att göra detta möjligt krävs […]