Samhell

Ett gränslöst samarbete om hällristningar

Projektet SAMHELL – ett svenskt-norskt samarbete kring hällristningar – pågick mellan maj 2019 och september 2022. Länsstyrelsen i Västra Götaland och Norska Riksantikvaren var projektägare och ledde projektet tillsammans med samarbetspartnern Universitetsmuseet i Bergen.

Projektet finansierades delvis av EU-medel genom Europeiska regionala utvecklingsfonden, och ingick i programmet Interreg Sverige-Norge, delområde Gränslöst samarbete.

Syftet har varit att inom projektet utveckla gemensamma riktlinjer och arbetssätt för dokumentation, arkivhållning, vård, förvaltning och synliggörande av hällristningar.

Karta över projektområdet "Gränslöst samarbete". Nordvästra Västra Götaland och Östfold fylke.

Händelsearkiv