Workshop om 3D-skanning i Alta

Fotot visar midnattssol över en fjord i fjällmiljö, i förgrunden finns kala hällar och småtallar.

Midnattssol över Altafjorden och hällristningarna i Hjemmeluft som tillhör världsarvet i Alta. Den 13–16 juni höll projektet Samhell en workshop i Alta i Nordnorge om uppföljning och dokumentation av hällristningar med 3D-teknik. Workshopen startade måndagen den 13 juni med en kvällsexkursion till Bergheim och dagen därpå hölls en rad spännande föredrag om hällristningar och 3D-teknik […]

Jämförandeanalys i mjukvaran PolyWorks Inspector

Fotot visar en väggskärm med en 3D-modell i grönt och blått, vid ett bord sitter en person framför en laptop.

Martin Elf visar programmet PolyWorks Inspector. För några veckor sedan köpte Länsstyrelsen i Västra Götaland in mjukvaran PolyWorks Inspector till projektet SAMHELL. Mjukvaran används för att analysera och redigera dokumenterade hällristningar i 3D. Den 3-4 maj gick delar av projektet SAMHELL en skräddarsydd utbildning i programvaran i Askersund hos PolyWorks Scandinavia AB. Med hjälp av […]

Workshop i Viken

Fotot visar en häll, på hällen projiceras ljusristningar ovanpå de riktiga ristningarna.

Kyndil AS visar ljussättning med gobo på en häll i Sarpsborg. Mellan den 27-28 april höll Samhell-projektet en workshop i Viken som avhandlade skötsel av hällristningar och ett stärkt samarbete över den svenska-norska gränsen. Arkeologer från Vikens fylkeskommun och deltagare i projektet Samhell möttes upp i Sarpsborg i Norge. På programmet stod skötsel av hällristningar, […]

3D-dokumentation av gipsavgjutningar i Historiska museets magasin

Fotot visar #D-skanning av en gipsavgjutning av en hällristning. Skannern lyser blått på gipset, i förgrunden syns en dataskärm med 3D-modellen.

Skanning av gipsavgjutning från Vingen, Norge. Idag påbörjades dokumentationen av de cirka 90 gipsavgjutningar som finns i Statens Historiska museums magasin i Tumba. Avgjutningarna gjordes på kända hällristningar i Sverige och Norge, så som Brastad, Tanum, Himmelstalund, Ekenberg, Nämforsen i Sverige och Vingen och Bogge i Norge. Vissa av gipsavgjutningarna är över 100 år gamla och […]

3D-dokumentation från 1800-talet ger värdefull information för framtiden

Cementavgjutning av hällristningar i en träram.

Cementavgjutning av Herrestad 58:3 på Bohusläns museum. Att dokumentera hällristningar i tre dimensioner är inget nytt inom hällristningsforskningen, det gjordes redan i slutet av 1800-talet i form av gips- och cementavgjutningar. Dessa avgjutningar ligger idag på olika museer i Norge och Sverige och är ofta illa omtyckta då de är otympliga, tunga och ömtåliga att hantera. […]

3D-skanning av Tjärbystenen

Fotot visar en sten som skannas med handhållen laserskanner, skannern lyser med ett blått sken på stenen.

Det är bråda dagar för Samhell-projektet nu när pandemirestriktioner har tagit bort! Mycket av den 3D-dokumentation av hällristningsstenar och gipsavgjutningar på museer som lagts på is under pandemin ska nu utföras innan projektslutet i september. Förra vecka gick resan till Hallands kulturhistoriska museum i Varbergs fästning där en mindre hällristningssten är utställd. Stenen kallas för Tjärbystenen […]

Kunskapslyft om bergets uppbyggnad och nedvittring

Fotot visar person som står vid en häll med ristningar.

Geologen Linus Brander från RISE vid en av de högst liggande hällarna i världsarvet Tanum (65 meter över havet), L1967:2639 i Björneröd. SAMHELL-projektet påbörjar nu ett samarbete med geologen Linus Brander från RISE (Research lnstitutes of Sweden). Samarbetet ska mynna ut i kunskapsöverföring om bergarten granit, dess uppbyggnader och vittringsbenägenhet. Målet med utbildningen är  att […]

Mini-workshop i Tanum

Fotot visar arkeolog som skannar ristningar på en berghäll med handskanner.

Bengt Westergaard från Arkeologerna testar vitljusskannern Artec Leo. Den 26 maj (2021) hölls en mindre workshop inom SAMHELL-projektet i hällande regn i Tanum, där två olika vitljusskannrar testades – Arctec Leo och Creaforms Go!SCAN. Testerna utfördes på en hällristning under tak bakom Vitlycke museum och tekniken verkar lovande. Data analyseras under kommande vecka och en utförligare […]

Nyfynd under vindfällen

Fotot visar nedblåsta träd som dragit med sig markskiktet och blottlagt berget under.

På fotot syns det ena vindfället där hällristningar hittades. Hällristningarna i Sverige och Norge står inför nya utmaningar i och med klimatförändringarna. Vi vet idag att den biologiska påväxten på hällarna kommer att öka i och med fuktigare vintrar, och att stora temperaturskillnader under ett dygn kommer att påverka ristningarna negativt. En klimatförändring som inte […]